بررسی امکان باکتری‌زدایی از لاشه طیور به وسیله گاز ازون

نویسندگان

چکیده

  خلاصه:   ازون یک اکسید کننده قوی است که تاکنون به طرز وسیعی جهت ضدعفونی آب آشامیدنی و فاضلاب مورد استفاده قرار گرفته است. این گاز به دلیل اثرات سریع و فوری، ارزان بودن و نیز به عنوان یک روش غیر حرارتی می­تواند در صنایع غذایی جهت ضد عفونی آب، انواع مواد غذایی، سطوح و یا سایر تجهیزات و وسایل موجود در کارخانه­های غذایی به کار گرفته شود. در این مطالعه به طور جداگانه سوسپانسیونی از استافیلوکوک ارئوس، لیستریا مونوسیتوژنز، سالمونلا تیفی موریوم، اشرشیا کولی و کمپیلوباکتر ژژونی تهیه و 100 میکرولیتر از آن ها بر روی محیط کشت به صورت سطحی کشت گردید و یا 10 میکرولیتر روی قطعاتی از پوست جدا شده مرغ قرار گرفته و درون محفظه­ای با گاز ازون تیمار شدند. 15 دقیقه ازون تراپی محیط­های کشت باعث log 3.8 – 3.6 کاهش در تعداد باکتری­های گرم منفی و log 3.3 – 2.9 موجب کاهش در تعداد باکتری­های گرم مثبت گردید. اثرات گاز ازون بر روی باکتری­ها هنگام آزمایش بر روی پوست مرغ، کاهش چشمگیری داشت. پس از 15 دقیقه ازون تراپی حدود log 1 کاهش در تعداد کلیه باکتری­ها مشاهده گردید. کمپیلو باکتر ژژونی نسبت به سایر باکتری­های مورد آزمایش، حساس­ترین باکتری نسبت به گاز ازون بود. گرچه این گاز، برخی اثرات منفی روی چربی­های غیر اشباع دارد ولی با توجه به تأثیر خوب گاز ازون در کنترل میکروارگانیسم ها، می­توان از این گاز در صنایع غذایی جهت استریل نمودن تجهیزات، کارتن­های بسته­بندی، انواع مواد غذایی جامد و مایع بلاخص میوه­ها و سبزی­ها بهره گرفت؛ اما لازم است از دوزهای کمتر جهت مواد غذایی چرب استفاده کرد. در این رابطه بهره­گیری از روش­های ترکیبی ازون با سایر روش­های فیزیکی و یا شیمیایی می­تواند مفید باشد.   

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of feasibility of bacterial decontamination of chicken carcasses by Ozone

چکیده [English]

  Abstract:   Ozone gas (O3) is a powerful oxidizing agent. Ozone has been widely used for disinfection of drinking water and wastewater. Microbial decontamination by Ozone is fast, simple, cheep and as a non-thermal technique could be used in food industries for decontamination of water, solid or liquid foods, equipment or other places. In this study ozone was used to destroy S. aureus, E. coli, L. monocytogenes, S. typhymorium and C. jejuni on agar plates and chicken skin. 10 or 100 µl of the bacterial suspension was separately placed on chicken skin or agar plates and the samples were treated with ozone (6.6 mg/min) in a chamber for 5, 10 and 15 minutes. Colonies count were made before and after treatment. After 15 minutes ozonation of plate samples, about 2.9-3.3 Log reduction for Gram positive bacteria and 3.6-3.8 Log reduction for Gram negative bacteria were measured. The effect of ozone on chicken skin was significantly reduced when about l Log reduction on bacteria population on chicken skin for all strains was observed. Campylobacter jejuni was the most sensitive bacterium to ozone. Although ozone may have some adverse effects on fatty products but the techniques is effective and a wide range of liquid and solid foodstuffs such as fruits, vegetables and other equipments could be disinfected by ozone in the food industries. For fatty foods a combination of ozone treatment with other technique(s) should be used in order to reduce the dose of ozone.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ozone
  • Chicken
  • Bacteria
  • Decontamination