میزان شیوع هیداتیدوزیس احشایی در شتر یک کوهانه (Camelus deromedarius)، شهرستان سمنان، مطالعه کشتارگاهی یک ساله

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده دامپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

چکیده

مطالعه کشتارگاهی شامل 4 فصل از ابتدا تا انتهای سال 94 و به منظور ارزیابی وضعیت شترهای کشتاری بلحاظ آلودگی به هیداتیدوزیس احشایی و بررسی خصوصیات کیست هیداتید در کشتارگاه صنعتی شهرستان سمنان استان سمنان به اجرا در آمد. از مجموع 254 نفر شتر نحر شده در این کشتارگاه که تحت معاینات پس از کشتار قرار گرفتند، 51 نفر (8/20 %) آلوده به کیست هیداتید در احشاء مختلف شامل ریه، کبد و طحال تشخیص داده شدند. آلودگی قابل توجه در شترهای بالای 10 سال مشاهده شد. از مجموع 51 نفر شتر آلوده؛ 25 مورد (81/9%) آلودگی فقط در ریه ها، 11 مورد (33/4%) آلودگی فقط در کبد، 16 مورد (29/6%) آلودگی در کبد و ریه و 2 مورد (78/0%) در کبد، ریه و طحال را نشان دادند. از مجموع 70 اندام احشایی دارای کیست بالاترین تعداد در ریه ها (57/58%) و بدنبال آن در کبد (57/38%) و طحال (85/2%) مشاهده شد. از مجموع 405 عدد کیست بررسی شده 79/16% کلسیفه بودند. بالاترین میزان کیست کلسیفه در کبد و پس از آن در ریه ها وجود داشت. نتایج حاصل از تحقیق پیش رو نشان داد هیداتیدوزیس یکی از بیماری های انگلی مهم در منطقه تحت مطالعه می باشد. براساس نتایج حاصل از این مطالعه و موقعیت فعلی کشتارگاه های استان، توجه جدی برای پیش گیری و کنترل این بیماری قابل تذکر می باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Prevalence of Visceral Hydatidosis in One – Humped Camel (Camelus deromedarius), Semnan district, one year abbatoir study

نویسنده [English]

  • Keivan Jamshidi
چکیده [English]

A cross-sectional study was conducted during four seasons from April 2016 to Mach 2017 to assess the status of cystic hydatidosis in the slaughtered camels at the Semnan municipal slaughterhouse,  in Semnan province.
Hydatid cyst count and characterization were conducted based on routine meat inspection. Out of the total of 254 camels (97 females and 157 males divided in three age groups as <5, 5–10, and >10 years old) examined visually and manually by palpation and incision, 51(20/07%) were found harboring hydatid cysts in lung, liver and spleen.
A significantly higher infection was detected in older camels (P<0.05) than younger ones. Of the total 51 infected, 25 (9.81 %) had hydatid cysts only in the lung, 11 (4.33 %) in the liver, 16 (6.29 %) in both the liver and lungs, and 2 (0.78 %) in lung, liver and spleen. Out of the 70 viscera harboring hydatid cysts, the highest (58.57%) was the lungs followed by the liver (38.57%), and the spleen (2.85%). In addition, out of the total 405 cysts collected, 16.79% were calcified cysts. The rate of cyst calcification was higher in the liver than in the lung. The results showed that hydatidosis is one of the major parasitic diseases in the study area. In light of the result obtained and the current situation in Municipal abattoirs in Semnan province, serious attention for its prevention and control is warranted.

کلیدواژه‌ها [English]

  • camel
  • hydatid cyst
  • slaughterhouse
  • Semnan