کلیدواژه‌ها = گلوتاتیون پراگسیداز
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 201-201

سمیه بهرامی1، آرش جعفری1، پدرام حداد مولایان