کلیدواژه‌ها = پاستورلوز
تعداد مقالات: 1
1. گزارش تشخیص پاستورلوز در یک گله اردک مولد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 104-104

هادی توکلی1، سمیرا حسینی هوشیار2*، مهدیه یوسفی زرندی2