کلیدواژه‌ها = مرزنگوش
تعداد مقالات: 1
1. مراحل تهیه اسانس گیاه مرزنگوش و بررسی خواص ضدباکتریایی آن علیه اشریشیاکلای

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 218-218

امیر پیربرناتن