کلیدواژه‌ها = بوتولیسم
گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 152-152

10.22075/jvlr.2018.3262

- فخرالدین رضایی1 ، فایزه قاسم زاده*1، محمد روحانی2