کلیدواژه‌ها = بوتولیسم
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع بوتولیسم در سه قلاده سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 152-152

- فخرالدین رضایی1 ، فایزه قاسم زاده*1، محمد روحانی2