کلیدواژه‌ها = : استرپتوکوکوزیس
گزارش وقوع استروپتوکوزیس در یک مزرعه پرورش قزل آلا رنگین کمان در منطقه هراز استان مازندران

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 145-145

10.22075/jvlr.2018.3250

- سید محمد حسینی1، علیرضا نصیری2، سید محمد صادق موسوی کیاسری3*