کلیدواژه‌ها = گزارش
تعداد مقالات: 1
1. گزارش درمانگاهی یک مورد stud tail به همراه عفونت ثانویه ی باکتریایی در یک قلاده گربه ی DSH

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 143-143

- حمیدرضا موسویان1، حمیدرضاجهانی2*