کلیدواژه‌ها = صرع
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر کاربرد گیاهان دارویی در آرامبخشی و درمان تشنج

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 137-137

- آمنه هاشم زهی*1، نسترن عباسی 2، سارا ورزندیان3.