کلیدواژه‌ها = داروهای گیاهی
مروری بر کاربرد و اثر برخی گیاهان دارویی در بیهوشی و پیش بیهوشی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 136-136

10.22075/jvlr.2018.3232

- آمنه هاشم زهی*1، عادل اولیایی2، نسترن عباسی 3، سارا ورزندیان4.