نویسنده = �������������� �������������� �������� ��������
ویژگی‌های ساختار بافتی آپاندیس خرگوش تحت تأثیر سن و جنس

دوره 5، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 65-73

10.22075/jvlr.2017.1238

رحمت الله فتاحیان دهکردی؛ علی پرچمی