نویسنده = محمد عباس زاده حصیری*، سعید نظیفی،زهرا حسامی، مریم انصاری لاری
بررسی سرواپیدمیولوژی آنفلوانزا در سگهای ارجاع شده به درمانگاه دانشکده دامپزشکی شیراز

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 226-226

محمد عباس زاده حصیری*، سعید نظیفی،زهرا حسامی، مریم انصاری لاری