نویسنده = سعیده فرجی نژاد1*، حسن صدری2،
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی سریع کیفیت کنجاله سویا با متدهای آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 197-197

سعیده فرجی نژاد1*، حسن صدری2