نویسنده = مسعود علیرضایی 1فاطمه برزویی2*شقایق آرمان بروجنی3
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر مسمومیت با هیستامین و استفاده از کیت الایزا جهت آلودگی نمونه های تن ماهی به هیستامین

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 176-176

مسعود علیرضایی 1فاطمه برزویی2*شقایق آرمان بروجنی3