نویسنده = ، ابوالحسن راستیان نسب1 ، اسماعیل کاظمی1 ، جواد مهدوی1،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 141-141

محسن محمدپور1*، حبیب اله گندم کار1؛ ، ابوالحسن راستیان نسب1 ، اسماعیل کاظمی1 ، جواد مهدوی1