نویسنده = هادی حق بین نظرپاک3، الهه رئوفی4،میثم ابراهیمیان1،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر تزریق واکسن مارک بر روی عملکرد پرورشی و دستگاه ایمنی جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 112-112

غلامحسین رئوفی1*، محمد حسن بزرگمهری فرد2؛ هادی حق بین نظرپاک3، الهه رئوفی4،میثم ابراهیمیان1