نویسنده = مریم روز خوش1و*، جلیل آب شناس2 ، رضا خیراندیش2،
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی هیستوپاتولوژیک تاثیر تجویز عصاره چای سبز (Camellia sinensis) بر روی بیضه موش بعد از حرارت دادن

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 78-78

مریم روز خوش1و*، جلیل آب شناس2 ، رضا خیراندیش2؛ شیما عباسی راینی1 و آسیه الله بخشی3