نویسنده = هدایتعلی ورهرام1*، سمیه عزیزنیا2،
تعداد مقالات: 1
1. الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیاکلی های جدا شده از پنیرهای سنتی شهر ایلام

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 62-62

هدایتعلی ورهرام1*، سمیه عزیزنیا2