نویسنده = ���������� ������������������ ��������������
گزارش درمان و اصلاح شکستگی بال در یک بهله عقاب طلایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 169-169

10.22075/jvlr.2018.3343

محمدرضا رودکی سروندانی