نویسنده = محمدرضا رودکی سروندانی
تعداد مقالات: 1
1. گزارش درمان و اصلاح شکستگی بال در یک بهله عقاب طلایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 169-169

محمدرضا رودکی سروندانی