نویسنده = محمدرضا رودکی سروندانی
تعداد مقالات: 1
گزارش درمان و اصلاح شکستگی بال در یک بهله عقاب طلایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 169-169

محمدرضا رودکی سروندانی