نویسنده = - زهراطبرسی*1 ، سیدعلی اوسط حسینی2
آزمایشات انجام شده برروغن شتروکاربردهای کشف شده بر سلامت

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 147-147

10.22075/jvlr.2018.3253

- زهراطبرسی*1 ، سیدعلی اوسط حسینی2