نویسنده = سید محمد حسینی1، علیرضا نصیری2، سید محمد صادق موسوی کیاسری3*، -
تعداد مقالات: 1
1. گزارش وقوع استروپتوکوزیس در یک مزرعه پرورش قزل آلا رنگین کمان در منطقه هراز استان مازندران

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 145-145

- سید محمد حسینی1، علیرضا نصیری2، سید محمد صادق موسوی کیاسری3*