مقایسه رشد ماهی گورامی طلایی (Trichogaster trichopterus) با خوراندن پنیرک (Malva neglecta) و گشنیز (Coriandrum sativum)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاداسلامی واحد اهواز، گروه شیلات، اهواز، ایران.

2 مرکز آموزش عالی جهاد کشاورزی خلیج فارس،بوشهر، ایران.

3 3- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز،

چکیده

ماهیان زینتی لابیرنت­­ دار به دلیل مقاومت بالا در برابر بیماری ها، زیبایی، تنوع زیاد، صلح جویی و سازگاری با سایر ماهیان بسیار مورد توجه هستند.  در این مطالعه از 210 قطعه ماهی گورامی طلایی (Trichogaster trichopterus) با میانگین وزنی 5/0 ± 5 گرم در 3 تیمار با 3 تکرار استفاده شده است. در هر یک از آکواریم ها ماهیان با گیاهان دارویی پنیرک (Malva neglecta) و گشنیز (Coriandrum sativum) در غلظت­ های مختلف 2 ،4 و 6 درصد به مدت 60 روز تغذیه گردیدند. خصوصیات فیزیک و شیمیایی آب شامل درجه حرارت، اکسیژن محلول  و pH روزانه تعیین شد. طرح آزمایشی به صورت تصادفی و آنالیز آماری به کمک آنالیز واریانس دو طرفه و آزمون چند دامنه شف انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد تیمارهایی که از پنیرک در کنار خوراک بیومار استفاده نمودند بیشترین رشد را داشته ولی بین این تیمار و تیمار گشنیز تفاوت معنی ­داری مشاهده نشد (05/0<P). اگرچه متوسط وزن این نمونه­ ها (ماهی های تغذیه شده با پنیرک و گشنیز) تفاوت معنی­ داری با تیمار شاهد نشان داد (05/0>P).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of feeding Malva neglecta with Coriandrum sativum on the growth of golden Gourami (Trichogaster trichopterus)

نویسندگان [English]

  • mpjgan khodadai 1
  • Mehran Avekh keysami 2
  • Elahe Ranjbar 3
1
2
3
چکیده [English]

Ornamental labyrinth fish have high disease resistance, beauty, high diversity and are peaceful and highly adapted with other fish.  In this study, 210 pieces of gold gourami fish (Trichogaster trichopterus) with average weight 5 ± 0.5 gr were used in three treatments with three replications. Fish were fed by Malva neglecta and Coriandrum sativum in 2, 4, and 6% of body weight for 60 days in different aquariums. Physicochemical properties of water include temperature; dissolved oxygen and pH were daily measured. The experiment was performed randomly and the statistical analysis tests were Two-way variance analysis and Scheffe's multiple comparison test. The results showed that the samples were fed with Malva neglecta had the highest growth but there was no significant difference between the treatment of Malva neglecta and Coriandrum sativum (P>0.05). The average weight of the samples which were fed by Malva neglecta and Coriandrum sativum had significant difference with control group (P<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Growth
  • Gold gourami (Trichogaster trichopterus)
  • Malva neglecta
  • Coriandrum sativum
  • Herbal drugs