بررسی مخاط دستگاه گوارش ماهیان، تکامل و مقایسه ی آن بین گونه های مختلف ماهیان

نویسنده

چکیده

مقدمه:  لوله ی گوارش درماهیان دارای ساختاری ساده با منشأ آندودرمی بوده که قسمت های مختلف آن ازعمق به سطح شام لایه های مخاطی، زیر مخاطی، ماهیچه ای و سروزی است البته قابل ذکر است که ساختار لوله ی گوارش در گونه های مختلف ماهیان متفاوت است. تفصیل موضوع: مخاط شامل اپیتلیوم،لامینا پروپریا و ماهیچه مخاطی است. بافت پوشش دهانی و حلق ماهیان ازنوع مکعبی مطبق به همراه لامیناپروپریا است. در مری ماهی زرده از خانواده ی کپورماهیان اپیتلیوم از جلو توسط اپیتلیوم مکعبی مطبق و از عقب توسط استوانه ای ساده ی مژه دار پوشیده شده و فاقد عضله ی مخاطی است درحالیکه عضله ی مخاطی در مری کپور معمولی دیده می شود. در لارو تازه تفریخ شده معده وجود ندارد اما با رشد و به مرور زمان معده تشکیل شده و لایه ی گلیکوپروتئینی سطح سلول های استوانه ای شکل بافت پوششی معده را می پوشاند. بحث و نتیجه گیری: اساس مخاط دستگاه گوارش ماهیان مشترک است اما تفاوت هایی نیز بین گونه های مختلف ماهیان دیده می شود که شناخت این ساختار و تفاوت های آن ها با یکدیگر را می توان درکارهای تحقیقاتی و درمانی لحاظ کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -