بررسی میزان و تعداد انگل لرنه آ در ماهیان زینتی و آکواریومی شهر تهران

نویسنده

چکیده

مقدمه :امروزه ماهیان زینتی و آکواریومی جایگاه ویژه ای در زندگی انسان دارند.حیواناتی که با وجود جثه کوچک خود ممکن است به انواع بیماری ها مبتلا گردند و یکی از انواع این بیماری ها انگل ها به خصوص انگل لرنه آ است.انگل قلاب دار لرنه آ نوعی انگل سخت پوست ماهیان آب شیرین و یکی از بندپایان بیماریزا برای ماهیان است.این انگل در ماهیان سرد آبی و ماهیان آکواریومی دیده می شود و  سری لنگر مانند دارد که  می تواند آن را داخل پوست ماهی فرو کند. محل اتصال انگل به رنگ قرمز دیده می شود ولیکن خود انگل به رنگ سبز روشن یا سرخ می باشد. روش کار: برای بررسی این انگل در ماهیان آکواریومی تعدادی از ماهیان حدود 120 عدد از 10 گونه مختلف جمع آوری شد که پس از ارسال به ازمایشگاه ازنظر حضور لرنه آ بررسی شدند. نتیجه گیری: بطور کلی از 120 ماهی بررسی شده تعداد 20 عدد آن ها دارای این انگل بودند و گونه های دارای انگل شامل سیچلاید ترواواس (2انگل،6 /1%)، پاراکتوسفالوس همیولیوپتنیس (2انگل،1/6% )، گورامی (2انگل، 1/6%)، نماتوبریکون پالمری (2 انگل، 1/6%)، تریگوناستیگما هنگلی (1 انگل،0/83%)، زیفوفوروس ماکولاتوس ( 2 انگل،1/6%)، گامبوزیا (۲ انگل،1/6%)، گوبی (۱ انگل،0/83%)، ۶ گونه ی مختلف ماهی مولی (۸ انگل،6/6%)، ۴ گونه ی مختلف فرشته ماهی (۶ انگل،5%)، کت فیش پیکتوس (۲ انگل،1/6%)، گلدفیش (2 انگل،1/6%) بودند بنابراین۱۶.۶ درصد این ماهی های دارای انگل لرنه آ میباشند که با توجه به میزان الودگی کنترل ودرمان ضروری این انگل در ماهیان لازم و ضروری بنظر می رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -