تغییرات شاخص های متابولیک میش آبستن در خشکسالی

نویسنده

چکیده

مقدمه: طبق آخرین آمارهای جهانی ایران از نظر جمعیت گوسفند و بز جزو کشورهای برتر دنیاست ولی از لحاظ میانگین وزن لاشه طی سال های اخیر قابل مقایسه با سایر کشورها نیست.کاهش نزولات جوی و تغییرات آب و هوایی و از طرفی چرای بی رویه دام طی ییلاق و قشلاق در سطح مراتع کشور به دلیل آسیب بر پوشش گیاهی باعث کیفیت نامطلوب ماده غذایی وعدم تامین انرژی کافی مورد نیاز دام شده وتعادل منفی انرژی را ایجاد میکند که علاوه بر کاهش وزن و تولیدات دامی،منجربه مسمومیت آبستنی می شود.ازین رو کنترل،شناسایی و درمان میش های آبستن بیمار اهمیت بسیاری دارد. روش کار وبحث:باتوجه به اینکه در هفته های پایانی آبستنی جنین حدود %40 از گلوکز مادری را استفاده میکند،درصورت کاهش کیفیت علوفه مصرفی میش دچار تعادل منفی انرژی و هیپوگلیسمی شده واز منابع لیپیدی برای انرژی زایی استفاده میکند.درنتیجه سطح کتون بادی های بدن افزایش یافته که مهم ترین آن بتاهیدروکسی بوتیریک اسید است ومیزان غلظت آن در تشخیص بیماری مهم میباشد.طبق مطالعه صورت گرفته بر 20میش آبستن نژادافشاری مبتلا به مسمومیت آبستنی ونرمال شاخص های متابولیکی همچون BUN، NEFA ،کورتیزول،سرولوپلاسمین،آنزیم های کبدی(AST ALT)در میش بیمار،بیشتر و کلسیم کمتراز مقدار نرمال بود که باتوجه به مکانسیم انرژی زایی ویا ایجاداسترس قابل توجیه است.علایم به شکل تحلیل برنده(کاهش دما واشتها،بوی کتون درادرارو...)وعصبی(ساییدن دندان،کوری،لرزش ماهیچه و...)مشاهده میشود.راهکارهایی برای پیشگیری و کاهش بیماری پیشنهاد میشود ازجمله:سونوگرافی دام ها به منظور تشخیص دام آبستن تک قلو وچندقلو و تقویت جیره غذاییشان.خوراندن محلول های الکترولیت دکستروز در میش آبستن.عمل سزارین جهت بدنیا آوردن بره زودرس برای نجات میش و...  نتیجه: اختلالات ناشی از مسمومیت آبستنی وعوارض متعاقب آن طی دوره هایی نظیر خشکسالی بدلیل کاهش ماده خشک مصرفی دام افزایش یافته که این عوارض را باتشخیص و مانیتورینگ پروفایل متابولیک دام میتوان کاهش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -