تعیین گونه های ایمریا جدا شده از جوجه های گوشتی استان مازندران

نویسنده

چکیده

مقدمه : کوکسیدیوز از بیماری های شایع صنعت پرورش طیور می باشد که توسط تک یاخته جنس ایمریا  ایجاد می شود واکثراً به شکل اسهال رخ می دهد. آلودگی شدید ناشی از کوکسیدی ها باعث ایجاد تظاهرات بالینی شده که به آن ، کوکسیدیوز می گویند ولی آلودگی مختصری که منجر به ظهور علائم   بالینی غیرقابل ملاحظه ای نشده را کوکسیدیاز می نامند. روش کار : با مراجعه به گله های مرغ گوشتی استان مازندران و اخذ اطلاعات در خصوص وضعیت سابقه بیماری ، مقداری از بستر را جمع آوری کرده پس از مخلوط کردن مقدار 9 گرم از ان را در ظرف نمونه ریخته و 126 میلی لیتر آب به آن اضافه کرده و یک شب آن را در آزمایشگاه می گذاریم. روز بعد شیشه محتوی بستر را تکان داده و آنگاه از صافی عبور داده و مقدار 15 میلی لیتر از محلول صاف شده را با سرعت 1500 دور در دقیقه به مدت 5 دقیقه سانتریفیوژ نموده ، آن گاه مایع رویی را خالی و رسوب حاصل را در 15 میلی لیتر شکر اشباع مخلوط و مجددا سانتریفیوژ کرده و سپس با کمک پیپت پاستور مقداری از محلول رویی را برداشته و گونههای ایمریا با استفاده از لام میکرومتری از لحاظ  مورفولوژی شناسایی شدند. بحث و نتیجه گیری : بر اساس نتایج این مطالعه، گونههای ایمریا  شامل ایمریا ماگزیما، میتیس، میواتی، برونتی، تنلا و آسرولینا  بودند. در استان های  شمالی کشـور  پرورش جوجـه های گوشـتی با روش صنعتی رشد فزاینده ای داشته و از اهمیت بسیار زیادی در تامین پروتئین های حیوانی برخوردار است بنابر این شناخت علمی بیماری های شایع و کنترل و پیشگیری آن ها گامی موثر در جهت افزایش بهره دهی در این بخش می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -