فهرست مطالب

چکیده

    فهرست مطالب   267  شرایط پذیرش و نگارش مقالات   271 جدا سازی و شناسایی مایکوپلاسماهای عامل بیماری آگالاکسی مسری درگوسفند و بز استان اردبیل با استفاده از روش کشت و PCRحاجی زاده، ا.، موذنی جولا، غ.ر.، اخلاقی، ف.، ناصری راد، ع.ا.، معترض، ب.، سلیمانی، س.، اسدپور، م.، سخاوتی، م.، احمدی نیا، ر.، اسحاقی، ع.  283مقایسه و ارزیابی میزان مس، روی و آهن درسرم و جیره گاوهای هلشتاین شیری صنعتی و نیمه صنعتی در دو فصل گرم و سرد سالنعمان، و.، راستی، م.، رنجبری، ا.ر.، اسدیان، ا.  297بررسی میزان خاکستر، کلرید سدیم و باقیمانده نیتریت در سوسیس و کالباس‌های حرارت دیده تولید شده در شهر اهواز و مقایسه آن با استانداردهای ملی ایرانفضل‌آرا، ع.، زند مقدم، ا.، لویمی، م.3، طاهری، م.  309بررسی مقایسه‌ای آلودگی به سالمونلا و استافیلوکوکوس آرئوس در تخم مرغ‌های بومی و صنعتی در منطقه قماختلاط، م.، رضوانی، س. ج.، صفرلو، ا. ب.  315اثر فصل بر روی باکتری های هوازی فلور ملتحمه چشم اسب های سالمعراقی سوره، ع.، نادعلیان، م.ق.، مخبر دزفولی، م.ر.  325اثر سطوح مختلف اسید سیتریک، اسید پروپیونیک و باکتری باسیلوس سابتیلیس بر تولید آفلاتوکسین از قارچ آسپرژیلوس فلاووس فانی مکی، ا.، افضلی، ن.، امیدی، آ.، فروزان مهر، م.، محمدی، ح .م.  331گزارش موردی: اکلامپسی (هیپوکلسمی قبل و بعد از زایش) در 5 قلاده گربه خانگیمصلی نژاد، ب.، آویزه، ر.، معربی، ع.، خواجه، غ.

عنوان مقاله [English]

content

چکیده [English]

 content    Instruction to authors     267 Isolation and identification of Mycoplasmas causing contagious Agalactia syndrome in sheep & goats by using culture method and PCR in Ardebil province Hajizadeh, A.*, Moazeni, J.G.,  Akhlagi, F., Naserirad, A., Motarez, B.,  Soleimani S., Asadpour, M., Sekhavati, M., Ahmadinia, R., Eshagi, A.  271Comparison and evaluation of Copper, Zinc and Iron status in serum and diets of industrial and semi-industrial dairy Holstein cattle in warm and cold seasonNoaman, V.*, Rasti, M., Ranjbari, A.R., Asadian, A.    283 Survey on the amount of ash, sodium chloride and nitrite residue  in heated sausages and its comparing with national standards of IranFazlara, A.*, Zand Moghadam, A.,  Loveimi, M.,  Taheri, M.  297 Investigation of contamination to Salmonella  and Staphylococcus aureus in native and industrial hen’s eggs in Qhom areasEkhtelat, M.*, Rezvani, S.J., Safarloo, A.  309The effect of season on aerobic bacterial flora of conjunctiva in the healthy horses Araghi-Sooreh, A.*, Nadalian, M.Gh., Mokhber-Dezfuli, M.R.  315 The effect of different levels of Citric acid, Propionic acid, and Bacillus subtilis on the production of Aflatoxin from Aspergillus flavusFani Makki, O., Afzali, N., Omidi, A., Frouzanmehr, M., Mohammadi, H.R.  325Case report: Pre-eclampsia and eclampsia in five household cats Mosallanejad, B.*, Avizeh, R., Moarrabi, A., Khadjeh, Gh.  331