کلیدواژه‌ها = تریکوموناس گالینه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی میزان شیوع آلودگی با انگل تریکوموناس گالینه در کبوتران اطراف شهرستان قم

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 194-194

بهار شمشادی


2. مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر (Allium sativum ) ومترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 117-125

نادیا طایفی نصرآبادی؛ عباس بایگان؛ محمد رضا یوسفی