اثر حرارت محیط بر فعالیت ترشحی و ساختار بافتی غده تیروئید در گوسفند

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 97-110

10.22075/jvlr.2017.813

آریا رسولی؛ محمد طاها جلالی؛ محمد نوری؛ بابک محمدیان؛ هامون براتی


بررسی اثر سطوح مختلف گیاه دارویی ترخون (Artemisia dracunculus) بر سیستم ایمنی و جمعیت اشریشیا کلی و لااکتوباسیلوسی ایلئوم در جوجه های گوشتی

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 127-139

10.22075/jvlr.2021.3698.0

ژیلا زند عموقین؛ بهمن نویدشاد؛ حسین عبدی بنمار؛ فرزاد میرزادی آقجه قشلاق؛ علی مهدوی


فهرست مطالب

دوره 3، شماره 2، آذر 1390

10.22075/jvlr.2017.830


بررسی تغییرات پاتولوژیک اندومتر در میش های نابارور

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 5-11

10.22075/jvlr.2017.821

فرهنگ ساسانی؛ امید علی نکوئی جهرمی؛ هوتن زنگنه پور


بهینه سازی روش HRM-Real Time PCR برای تشخیص کرم قلب

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 21-32

10.22075/jvlr.2018.3109

- منشوری قایشقورشاق، ف.*1، حسینی، س.ح.2، جالوسیان، ف.3.


مطالعه مصرف پروپیل تیویوراسیل بر جمعیت سلولهای دفاعی و پاسخ ایمنی علیه بیماری برونشیت در خروسهای گله مادر گوشتی راس 308

دوره 13، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 21-31

10.22075/jvlr.2021.3570.0

امیر کریمی؛ احمد زارع شحنه؛ سعید زین الدینی؛ زربخت انصاری پیرسرایی؛ مقصود بشارتی؛ مهدی ابراهیمی


تشخیص آناپلاسما اوویس بر اساس ژن 16S rRNA با روش PCR-RFLPدر گوسفندان قسمت مرکزی ایران

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 27-37

10.22075/jvlr.2017.793

وحید نعمان؛ پرویز شایان؛ امیر حسین شاهمرادی


کاربرد روش‌های زیست مولکولی در تشخیص کرم‌ها و آلودگی‌های کرمی ایران

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 81-90

10.22075/jvlr.2017.831

فاطمه جالوسیان؛ بهنام مشگی؛ علی اسلامی؛ محمد رضا سلیمی بجستانی


مقایسه میزان سرمی ظرفیت آنتی اکسیدانی تام، ظرفیت اکسیدانی تام و اندیس استرس اکسیداتیو در گاوهای شیری جفت مانده و سالم

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 141-149

10.22075/jvlr.2021.21941.1029

مرتضی کیوانلو؛ ابوالقاسم رمرودی؛ اشکان جبلی جوان؛ رضا نارنجی ثانی؛ محمود احمدی همدانی