کلیدواژه‌ها = انگل های زنبور عسل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انگل های زنبور عسل در برخی از زنبورستان های استان البرز

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 88-88

حسین مقصود، صدیقه نبیان*، عباس گرامی صادقیان، امین رستمی