کلیدواژه‌ها = خون
بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 44-44

سید میلاد واحدی1*، رامین مظاهری نژاد فرد2، مهشید بلورچیان3، شکوفه ابوالقاسم پور3، س


بررسی تغییرات میزان کلسیم سرم خون در گله های گاو اطراف شهرستان کرمان

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 61-68

10.22075/jvlr.2017.796

علی اصغر مظفری؛ مطهره خوش کام؛ مریم طالبیان