کلیدواژه‌ها = کلمات کلیدی: آناپلاسما اوویس
تعداد مقالات: 1
1. تشخیص آناپلاسما اوویس بر اساس ژن 16S rRNA با روش PCR-RFLPدر گوسفندان قسمت مرکزی ایران

دوره 1، شماره 1، پاییز 1388، صفحه 27-37

وحید نعمان؛ پرویز شایان؛ امیر حسین شاهمرادی