کلیدواژه‌ها = هیدروژن پراکسید
تعیین باقی مانده هیدروژن پراکسید در نمونه شیر های خام و شیرهای فرادما توزیع شده در شهرستان تبریز

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 83-83

10.22075/jvlr.2018.3115

- محمد علی زحمتی*1، خسرو محمدی2، امیر گنج خانلو3، محسن عزیزی لله لو4