کلیدواژه‌ها = کولکس
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر تیمول بر تخم و لارو پشه کولکس در شرایط آزمایشگاهی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 96-96

- محمد رضا یوسفی1 ، محدثه ابوحسینی طبری2 ، آرین اسفندیاری3 *