نویسنده = سمیه بهرامی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 201-201

سمیه بهرامی1، آرش جعفری1، پدرام حداد مولایان


2. بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 198-198

سمیه بهرامی1، علیرضا البرزی1، سپیده پوربرام1؛ سیده بشری موسوی1، پدرام حداد مولایان1