نویسنده = �������� ��������������1*�� �������� ������ �������� ������1��
بررسی مقایسه ای اثر سان اگز و سبز مالاشیت در پیشگیری و درمان آلودگی قارچی تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 141-141

محسن محمدپور1*، حبیب اله گندم کار1؛ ، ابوالحسن راستیان نسب1 ، اسماعیل کاظمی1 ، جواد مهدوی1