نویسنده = �������� ����������1*�� �������� ������ ���������� 2��3�� ������������ ��������4��
ردیابی مولکولی گونه Ehrlichia ewingii در نمونه های خون سگ های ارجاعی به کلینیک های شهر سمنان، ایران

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 157-164

10.22075/jvlr.2021.23291.1033

امید صفار بنیس؛ محمد رضا سلیمی بجستانی؛ حمید استاجی؛ مریم رسولی


مقایسه دو روش رنگ آمیزی در ترماتدهای دیژن

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 121-121

مریم رسولی


تایید شیوع سقط جنین توکسوپلاسمایی در یک گله گوسفند با روشهای مختلف آزمایشگاهی

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 122-122

مریم رسولی1*، احمد رضا موثقی 2،3، مهرداد سامی4