نویسنده = �������� ����������1�� �������� ����������2*�� �������� �������� 2 �� ������������ ����������������3��
پراکندگی مگس های موسیده حائز اهمیت دامپزشکی در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 176-176

صلاح مرادی1، موسی توسلی2*، ثریا نائم 2 و کامران اکبرزاده3