نویسنده = ���������� ���������� ������
بررسی آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند در کشتارگاه تبریز، استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 1، شهریور 1390، صفحه 69-75

10.22075/jvlr.2017.828

محمد میرزایی دهقی؛ حجت عسگری نژاد؛ هادی رضایی سقین سرا