نویسنده = �������������������� ��������
مراحل تهیه اسانس گیاه مرزنگوش و بررسی خواص ضدباکتریایی آن علیه اشریشیاکلای

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 218-218

10.22075/jvlr.2018.3605

امیر پیربرناتن


بررسی حرکات و انقباضات شکمبه در گاوهای مبتلا به اسیدوز تحت‌حاد

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 218-218

10.22075/jvlr.2018.3606

امیر پیربرناتن