نویسنده = بکائیان، بنیامین
تعداد مقالات: 1
1. تحلیلی بر داروهای موثر بر اختلال خود زنی در میمون های رزوس

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 192-192

بنیامین بکائیان؛ سعیده نعیمی