نویسنده = انیسه ساجده
تعداد مقالات: 1
1. گزارش جراحی فک بالا به دنبال توده ی نئوپلاستیک

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 170-170

انیسه ساجده