نویسنده = �������� ���������� ������
گزارش نادر یک مورد تومور پستانی در یک قلاده سگ نر بالغ نژاد مخلوط

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 169-169

10.22075/jvlr.2018.3344

رضا قاسم زاده