نویسنده = فلاح مهرآبادی، محبوبه
تعداد مقالات: 1
1. بهبود تغذیه به منظور بهینه کردن بهره ی بیولوژیک از شتر

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 167-167

محبوبه فلاح مهرآبادی