نویسنده = سید عبدالله حسینی وردنجانی1*، مهدی رئیسی2، -
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثر پخت بر میزان فرمالدئید در گوشت ماهی قزل آلای رنگین کمان

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 141-141

- سید عبدالله حسینی وردنجانی1*، مهدی رئیسی2