نویسنده = مهسا طالب* 1، فاطمه کاشفی1 ، علی مهدوی2، -
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه امکان جایگزینی سیب زمینی پخته بجای ملاس به عنوان منبع قند محلول جهت تخمیر در ذرت سیلو شده

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 139-139

- مهسا طالب*1 ، علی مهدوی2 ، بابک دارابی قانع3 ، عطا مهدوی4 ، فاطمه کاشفی1


2. ذرت و تنوع در فرآورده های جانبی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 133-133

- مهسا طالب* 1، فاطمه کاشفی1 ، علی مهدوی2