نویسنده = - مصطفی نوربخش1، اشکان صادقی 2، محمد احمدی3*.
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی سرم متعاقب استفاده از دو داروی آسپرومازین و پروپوفول با استفاده از روش بیهوشی عمومی داخل وریدی (TIVA) در سگ های بومی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-113

- مصطفی نوربخش1، پیمان کیهانی2، محمد احمدی*3، اشکان صادقی4.


2. بررسی تاثیر روغن سیاه دانه بر روند ترمیم زخم پوستی در موش صحرایی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 113-113

- مصطفی نوربخش1، اشکان صادقی 2، محمد احمدی3*.


3. بررسی اثرات بیهوشی با هالوتان بر فاکتورهای بیوشیمیایی کبد وکلیه در سگ

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 171-171

محمد احمدی