نویسنده = �������� �������� ����������
بررسی سرواپیدمیولوژیکی سرووارهای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان

دوره 7، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 49-56

10.22075/jvlr.2020.3667.0

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ پیمان سایه بان